สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร BRONZE iMember CARD

- รับPromotionพิเศษทุกเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น
- Training Course MacOS Free
- ตรวจเช็คเครื่องฟรีที่ iCenter
- รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเฉพาะสมาชิก และ Exclusive Workshop

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร SILVER iMember CARD

- ส่วน ลด 10% สำหรับประกันเมืองไทย เมื่อซื้อสินค้า Apple
- รับPromotionพิเศษทุกเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น
- Restore Mac OS 1 ครั้ง (มูลค่า 990 บาท)
- Restore iOS 2 ครั้ง (มูลค่า 1,070 บาท)
- Training Course MacOS Free (มูลค่า 1,000 บาท)
- รับส่วนลดค่าอะไหล่ 5% เมื่อนำเครื่องเข้ารับบริการที่ iCenter
- รับส่วนลดค่าแรง 50% เมื่อนำเครื่องเข้ารับบริการที่ iCenter
- รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเฉพาะสมาชิก และ Exclusive Workshop

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร GOLD iMember CARD

- ส่วนลด30%สำหรับประกันเมืองไทย เมื่อซื้อสินค้า Apple
- รับPromotionพิเศษทุกเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น
- ส่วนลด Film กันรอย 50%
- Restore Mac OS 1 ครั้ง (มูลค่า 990 บาท)
- Restore iOS 2 ครั้ง (มูลค่า 1,070 บาท)
- Training Course MacOS Free (มูลค่า 1,000 บาท)
- รับส่วนลดค่าอะไหล่ 7% เมื่อนำเครื่องเข้ารับบริการที่ iCenter
- Free ค่าแรงเมื่อนำเครื่องเข้ารับบริการที่ iCenter
- Free iPhone สำหรับใช้งานในระหว่างนำเครื่องเข้ารับบริการที่ iCenter
- รับส่วนลดสินค้าอื่น ๆ ภายในร้าน 5% (ยกเว้นสินค้า Apple)
- รับส่วนลดอุปกรณ์เสริมของ Apple 2%
- รับสิทธิ์จองสินค้าใหม่ก่อนใคร
- รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเฉพาะสมาชิก และ Exclusive Workshop

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตร PLATINUM iMember CARD

- ส่วนลด50%สำหรับประกันเมืองไทย เมื่อซื้อสินค้า Apple
- รับPromotionพิเศษทุกเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น
- ส่วนลด Film กันรอย 50%
- Restore Mac OS 1 ครั้ง (มูลค่า 990 บาท)
- Restore iOS 2 ครั้ง (มูลค่า 1,070 บาท)
- Training Course MacOS Free (มูลค่า 1,000 บาท)
- รับส่วนลดค่าอะไหล่ 10% เมื่อนำเครื่องเข้ารับบริการที่ iCenter
- Free ค่าแรงมื่อนำเครื่องเข้ารับบริการที่ iCenter
- Free iPhone สำหรับใช้งานในหว่างนำเครื่องเข้ารับบริการที่ iCenter
- รับส่วนลดสินค้าอื่น ๆ ภายในร้าน 10% (ยกเว้นสินค้า Apple)
- รับส่วนลดอุปกรณ์เสริมของ Apple 3%
- รับสิทธิ์จองสินค้าใหม่ก่อนใคร
- รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเฉพาะสมาชิก และ Exclusive Workshop

***เงื่อนไขการสมัครสมาชิก***

SILVER iMember CARD เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ iMember Free (มูลค่า 1,490 บาท)

GOLD iMember CARD เมื่อซื้อสินค้าในเครือ SPVi ครบ 200,000บาท ภายใน 2 ปี

PLATINUM iMember CARD เมื่อซื้อสินค้าในเครือ SPVi ครบ 400,000บาท ภายใน 2 ปี

Back